ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  • Η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων ξεκινάει την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 07:00 π.μ. και λήγει την Παρασκευή 03 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 15:00 μ.μ.
  • Η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων ξεκινάει το Σάββατο 05 Αυγούστου 2023 και ώρα 07:00 π.μ. και λήγει την Παρασκευή 11 Αυγούστου 2023 και ώρα 15:00 μ.μ.
  • Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει την Παρασκευή, 07 Απριλίου 2023 και ώρα 14:00 και λήγει την Τετάρτη 19 Απριλίου 2023 και ώρα 18:00.

Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο ηλεκτρονικών αιτήσεων, για την διαδικασία πρόσληψης Προσωπικού Ε.Κ.Α.Π.Υ.

«ΠΡΟΣΟΧΗ! Η εφαρμογή δεν είναι συμβατή με smartphones και tablets! Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τον προσωπικό σας υπολογιστή ή laptop!».
«Η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων ξεκινάει την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 07:00 π.μ. και λήγει την Παρασκευή 03 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 15:00 μ.μ.»
«Η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων ξεκινάει το Σάββατο 05 Αυγούστου 2023 και ώρα 07:00 π.μ. και λήγει την Παρασκευή 11 Αυγούστου 2023 και ώρα 15:00 μ.μ.»
«Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει την Παρασκευή, 07 Απριλίου 2023 και ώρα 14:00 και λήγει την Τετάρτη 19 Απριλίου 2023 και ώρα 18:00.»
Σκοπός

Σκοπός της εφαρμογής είναι o εκσυγχρονισμός και η επιτάχυνση της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας. Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσω του συστήματος, με τη χρήση του οποίου εν συνεχεία θα γίνεται και η μοριοδότησή τους.